Staverse Herfstfair

Op zaterdag 2 november zijn ook wij te vinden op de Staverse Herfstfair!
Tussen 16u-21u kunt u genieten van de gezellige herfstmarkt met voor elk wat wils…
Bij de kraam van de Súdwesthoek kunt u terecht voor een heerlijk stukje gerookte zalm of paling.
Kom kijken, genieten en steun de SWH!

De SWH bemanning van 2019!

Van links naar rechts staand:

Meindert de Groot (lieren), Sytske Wolthuis (roef), Klaas Gert Wolthuis (zeilschoot), Anneke de Groot (roef / zwaard), David Hofman (zwaard), Gert Ype Wolthuis (peiler), Gert Jan Mulder (adviseur), Barry Hofman (zwaard), Menno Bekkema (voorhouder fok).

Van links naar rechts zittend:

Jacob Salverda (zeilschoot), Tjietse Veenstra (zeilschoot), Jan de Groot (fokkenist), Auke de Groot (schipper), Durk Zijlstra (uitkijk / lieren)

Statiegeld actie Coop Supermarkten

In het eerste kwartaal van dit jaar was de SWH “het goede doel van de statiegeld-actie” van de Coop.
Een prachtig bedrag heeft dit opgeleverd en is aangeboden aan de schipper en
bemanning.
Met dank aan allen die op de gele knop hebben gedrukt om het statiegeld te
doneren. Wij zijn er heel erg blij mee!

Terugkeer van een kampioen?

Na een aantal jaren van onzekerheid is er eindelijk weer goed nieuws te melden over ons “oude Skûtsje” de Twee Gebroeders.
Momenteel is men zeer enthousiast bezig om het schip weer te laten varen en meedoen bij verschillende wedstrijden. De meting voor de IFKS is inmiddels een feit en wie weet kan er in 2020 weer een vlag worden gehesen in de mast van de Twee Gebroeders!
Omrop Fryslân heeft hier een mooi item aan gewijd dat u hier kunt beluisteren.

IFKS mjit en waacht net allinnich IFKS-skûtsjes, mar ek in âld SKS-skûtsje

It soe samar kinne dat it âld skûtsje fan de Súdwesthoeke in comeback makket yn de IFKS. It skip hat tongersdeitemiddei foar de IFKS-mjitting it wetter út west. Skipper Age Bandstra hâldt de kaarten noch in bytsje foar it boarst, mar it is wol dúdlik dat er serieuze plannen hat.

“Dit jier wurdt it neat mear. Der moatte nije seilen komme en der is ek noch gjin skipper”, fertelt Bandstra. “Mar it kin mar sa wêze dat it âlde kampioensskip yn 2020 oan de start fan de IFKS ferskynt”.

De technyske kommisje waacht en mjit tongersdei en freed ûnder lieding fan Harm Kuipers de IFKS-skûtsjes. Fan de 68 skûtsjes wurde alve metten. Allinnich de skûtsjes dy’t nij yn de IFKS binne of dy’t ferlinge of ynkoarte binne, wurde woegen en metten. Dat is bygelyks it gefal mei de ‘Hoop op Zegen’ fan Chris van den Berg út de lytse A-klasse. “Ik ken it listje net út ‘e holle”, seit Kuipers. “It binne in soad.”
De keuring wurdt foar de tredde kear hâlden. “Wy moate flink trochwurkje. As elkenien op ‘e tiid komt, kin it moai “, seit Kuipers. De kommisje is sa’n twa oant twa-en-heal oere mei de mjittingen fan elk skûtsje dwaande.

NL
Het zou zomaar kunnen dat het voormalig SKS-skûtsje van de Súdwesthoeke een comeback maakt in de IFKS. Het schip is donderdagmiddag voor de IFKS-meting het water uit geweest. Schipper Age Bandstra houdt de kaarten nog een beetje tegen de borst, maar het is wel duidelijk dat hij serieuze plannen heeft.

“Dit jaar wordt het niets meer. Er moeten nieuwe zeilen komen en er is ook nog geen schipper”, vertelt Bandstra. “Maar het kan zomaar zo zijn dat het oude kampioensschip in 2020 aan de start van de IFKS verschijnt.”
De technische commissie weegt en meet donderdag en vrijdag onder leiding van Harm Kuipers de IFKS-skûtsjes. Van de 68 skûtsjes worden er elf gemeten. Alleen de skûtsjes die nieuw in de IFKS zijn of die verlengd of verkort zijn, worden gewogen en gemeten. Dat is bijvoorbeeld het geval met de ‘Hoop van Zegen’ van Chris van den Berg uit de kleine A-klasse. “Ik ken het lijstje niet uit mijn hoofd”, zegt Kuipers. “Het zijn er veel.”
De keuring wordt voor de derde keer gehouden. “We moeten flink doorwerken. Als iedereen op tijd komt, kan het mooi”, zegt Kuipers. De commissie is ongeveer twee en een half uur per skûtsje bezig met de metingen.

 

Sponsornieuws


Ja zó kan het natuurlijk ook!

Een heel leuke reactie van een bestaande sponsor: een upgrade van het al bestaande sponsorschap.
Dit gebaar wordt bijzonder gewaardeerd, bedankt Fedde Akkerman van Haskestaete Makelaardij! We zijn benieuwd wanneer je de extra “troef” van dit sponsorcontract wilt inplannen.

Technische hoogstandjes

In maart is er door LIDO een complete digitale 3D-scan gemaakt van het skûtsje. De gespecialiseerde scanner is zo nauwkeurig dat punten op een afstand van meer dan 200 meter nog worden gezien met een hoge nauwkeurigheid.

De data die nu gegenereerd wordt is te vergelijken met een wolk met vele miljoenen punten, welke middels software aan elkaar worden verbonden zodat het geheel eruit ziet als een net van verbonden punten.
Dit net wordt vervolgens door de specialisten van onze hoofdsponsor BULGATECH verder verwerkt, beginnende met het op de computer handmatig “opgeschonen”, wat een tijdrovend proces is, totdat uiteindelijk alleen het skûtsje overblijft en daarna uiteindelijk weer met andere software bewerkt tot een zichtbaar 3D-model.
Het zichtbare 3D-model kan daarna voor vele toepassingen worden gebruikt.

Het kan bijvoorbeeld in speciale maritieme software worden geïmporteerd voor berekeningen of er kunnen tekeningen van worden gemaakt (lijnenplannen, aanzichten, doorsneden).

We kunnen zelfs het skûtsje als miniatuur 3D-laten printen…

Een technisch hoogstandje voor een traditioneel schip… De techniek staat voor niets. LIDO en Bulgatech bedankt voor deze prachtige klus!

                                                                                                       

Nieuwe sponsoren en donateurs

Blij en trots zijn we met de aanmelding van enkele nieuwe sponsoren en donateurs in de Club van 100!

We hebben met onderstaande bedrijven mooie afspraken kunnen maken en we heten ze van harte welkom in ons mooie team!
Uiteraard zijn we blij met de financiële steun, we hopen ze ook op de bijeenkomsten en wedstrijden te mogen verwelkomen.

Door op de logo’s te klikken kunt u nader kennismaken met de genoemde bedrijven.

        

                            

Sudwesthoek Event

Op 1 februari hebben we bij de Kruitmolen in Stavoren een fantastisch Event gehouden.
Met veel van onze sponsoren en andere genodigden hebben we genoten van onder meer een heel bijzondere film.
Klik op onderstaande foto en geniet mee van de prachtige beelden en toepasselijke muziek….
Met dank aan Tom Coehoorn en Jelte v.d Meer voor de beelden en Sanne Wielenga voor de montage.