Contact en Bestuursleden


Voorzitter:

Roelof Wielenga, Stavoren
voorzitter@sudwesthoek.nl

Penningmeester:
Jan de Groot, Stavoren
penningmeester@sudwesthoek.nl

Secretaris:
Kathinka Wielenga, Stavoren
secretaris@sudwesthoek.nl

Sponsorcommissie:
Durk de Boer, Workum
Menno Bekkema, Burgum
Jan Pieter Dijkstra, Warns

Overige bestuursleden:
Doutzen Ouderkerken, Makkum
Durk Nijdam, Stavoren
Taeke Bleeker, Stavoren