Vooruitblik seizoen 2016

Zoals ieder jaar is er van de hand van Jan de Groot weer een mooi stukje tekst verschenen.
Onder de titel Stavers Krantsie is er weer een terugblik op het afgelopen (zeil) seizoen en natuurlijk ook een vooruitblik. Veel leesplezier, u vindt de tekst HIER.

Frisse start van een nieuw seizoen

Eindelijk was het dan zover, de eerste trainingen zijn achter de rug en de eerste wedstrijden staan voor de deur!
Vol goede moed wordt de Súdwesthoek naar het wedstrijdwater gebracht om de strijd aan te gaan met de SKS en IFKS skûtsjes. De wedstrijden van Lemmer Ahoy zijn een eerste echte test dit jaar voor bemanning, schip en…. ons nieuwe tuig!

Mede namens een gulle gift van Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer hebben we een splinternieuw wedstrijdtuig kunnen aanschaffen waar we heel blij mee zijn.

Hoe de wedstrijden zijn verlopen kunt u hier lezen, we zijn zeer tevreden en vol vertrouwen voor de rest van het seizoen.

IMG_3503 IMG-20160508-WA0001

RaboLedensponsoring

530_3347_ledensponsoring_29806729

Ook dit jaar kunt u ons weer steunen met de Actie Rabo Ledensponsoring.

Steun uw vereniging met Rabo Ledensponsoring

Als lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland kunt u vijf euro uit onze sponsorpot uitgeven aan de vereniging of stichting die u een warm hart toedraagt. Via het stembiljet kiest u uit de deelnemende verenigingen/stichtingen, die zich vooraf hebben aangemeld (dit kon tot 1 november 2015). Stemmen kan de hele maand december, maximaal één keer stem per lid. De vereniging ontvangt het bedrag begin 2016 op het opgegeven rekeningnummer. Bent u klant, maar geen lid en wilt u wel stemmen? Op het stemformulier kunt u aangeven dat u (gratis) lid wilt worden.

Door het uitbrengen van uw stem op onze code RLS242 steunt de Rabobank de Súdwesthoek met € 5,= per stem!
Alvast bedankt voor uw steun!

In memoriam

sudwesthoek

Nei in lang en warber libben is ferstoarn

Auke de Groot 

Syn jierrenlange ynset wie fan grutte wearde foar it  Súdwesthoekskûtsje,

dat no in belutsen man mei histoarje ferliest.

Skipper, bemanning en bestjoer

Skûtsje Súdwesthoek

Starum, 17 novimber 2015

 

 

 

Winterslaap?

De wedstrijden zijn inmiddels allemaal achter de rug en we kijken terug op een fijn seizoen.
In september en oktober zijn er nog enkele zeildagen met sponsoren en andere ploegjes gehouden en dat zijn leuke dagen geweest!
Maar nu is het mooi geweest, het skûtsje is uit het water en ligt klaar voor het nodige onderhoud.

Het bestuur daarentegen is het hele jaar actief. We hebben sinds het einde van het seizoen 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee!
Doutzen Ouderkerken en Joop Louwenaar gaan zich na een kennismakingsperiode nu bezig houden met resp. sponsorzaken en materiaalzaken. Welkom allebei, het bestuur is nu weer voltallig met 7 leden.
Daarnaast bekijken we de mogelijkheden voor het vernieuwen van het grootzeil, de verkoop van “oude materialen” en maken we nieuwe plannen voor onze sponsoren en donateurs.

Verder is er nog een gezellige avond gepland ter afsluiting van het zeilseizoen 2015.
De bemanning en het bestuur met hun partners zullen op deze avond het glas heffen op een mooi jaar, een hapje eten en diverse prijzen verloten onder de bemanningsleden. Natuurlijk zullen we aandacht besteden aan de nieuwe bestuursleden, de vertrekkers en jubilarissen.
En zo is er altijd wat te vieren….

Bericht van Maeykehiem

Zaterdag 19 september hadden een aantal cliënten van Maeykehiem een zeer bijzonder uitje. Op uitnodiging van Bulgatech, een van de SWH sponsoren, hebben ze een middag gezeild op het Súdwesthoek Skûtsje.

Aan het begin van de week was het nog spannend of het wel door zo gaan. Regen en harde wind leken roet in het eten te gaan gooien. Maar gelukkig was het afgelopen zaterdag prachtig zeilweer. Een mooi windje en prachtige Hollandse luchten.

Een aantal cliënten mochten assisteren met de voorkomende werkzaamheden en er waren zelfs die als volleerd schipper aan het roer stonden.

De catering aan boord was geweldig verzorgd. Al met al een zeer geslaagde middag op de Fluessen.

Maeykehiem

Zeilen met bewoners van Maeykehiem

Skûtsjesilen is myn nocht, lavearje en soms foar de wyn!

En sa wie it op sneon 19 septimber. In syltocht mei de bewenners fan Soarchsintrum Maeykehiem út St Nyk oer de Fluessen en de Hegermar.
De loft wie blau en der wie genoch wyn om moai te silen. Wat in wille.
In pear reaksjes; ‘ It is prachtich’, ‘ dit wol ik wol wer in kear’, ‘ Jah hartstikke moai’. Wy kinne werom sjen op in prachtige sylerij mei it skûtsje fan de Súdwesthoek. Mei tank oan de bemanning/frijwilligers en de sponsor Bulgatech, dy’t dizze syltocht mooglik makke ha.

DSC05312               DSC05367

Skûtsjesilen is myn nocht, lavearje en soms foar de wyn!

En zo was het op zaterdag 19 september. Een zeiltocht met de bewoners van Zorgcentrum Maeykehiem uit St. Nyk over de Fluessen en het Heegermeer.
De lucht was blauw en er was genoeg wind om te zeilen. Wat een plezier.
Een paar reacties; “Het is prachtig”, “dit wil ik nog wel een keer”, “Jah hartstikke mooi!”
We kunnen terugkijken op een prachtige zeildag, met het Skûtsje van de Súdwesthoek. Met dank aan de bemanning, vrijwilligers en de sponsor Bulgatech die deze zeiltocht mogelijk hebben gemaakt.

 

 

Speciale zeildag

Bewoners Maeykehiem zeilen met het Súdwesthoek skûtsje

Zo’n 10 jaar geleden zeilden een aantal bewoners van Maeykehiem mee met het SWH-skûtsje. Een dag die nog steeds “vers” in het geheugen staat en zo nu en dan weer ter sprake komt. Niet alleen bij de bewoners die destijds meezeilden, maar ook bij ex-schipper Meindert de Groot en bemanningsleden van toen. Heerlijke momenten van intens genietende mensen, die volgens eigen zeggen “de moaiste dei fan myn libben” hebben.

Met deze ervaring in gedachten heeft Stichting Skûtsje Súdwesthoek, met medewerking van haar sponsors, na 10 jaar opnieuw bewoners van Maeykehiem uit Sint Nicolaasga uitgenodigd voor een zeildag.

Op 19 september a.s. stappen 10 bewoners en 3 begeleiders bij de Oorden (Galamadammen) aan boord van de Súdwesthoek voor een zeiltocht over Fluessen en Hegermeer.